Spoločnosť CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. poskytuje celoročné parkovanie
pre kamióny na nonstrop stráženom parkovisku
info: 0905 717 304
Spoločnosť CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. ponúka servis ťahačov a návesov

O FIRME

CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. je dopravno – zasielateľská spoločnosť s dlhodobou tradíciou, bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom v oblasti dopravy, logistiky a špedície.

Moderný vozidlový park spolu s kvalitným technickým zázemím, s pravidelnou a plánovanou údržbou a obnovou, v spojení s odborne vyškoleným tímom pracovníkov umožňuje individuálny prístup k požiadavkám zákazníkov.

Veľkosťou a kvalitou vozového parku patrí spoločnosť CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. medzi najväčšie dopravné a zasielateľské spoločnosti na Slovensku, pričom do portfólia činnosti patrí aj logistika, poskytovanie colno-deklaračných služieb.

Spoločnosť CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. prešla od svojho vzniku významným procesom neustáleho vývoja, ktorým reaguje na potreby a požiadavky zákazníkov, s použitím inovatívnych technologických riešení a procesných postupov.

cesta.png, 16kB
CHEMOSVIT  CHEDOS, s.r.o.
kontakty

Korešpondenčná adresa:

CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.
Štúrova 101
059 21 Svit

Tel.: +421 52 715 2399
Fax: +421 52 715 2355
e-mail: chedos@chedos.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 46741801
DIČ: 2023570109
IČ DPH: SK2023570109

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s., Pobočka Poprad
číslo účtu: 1198149007/1111
IBAN: SK7311110000001198149007
BIC: UNCRSKBX

Zápis v OR OS Prešov, Odd. Sro, vložka č. 26401/P

GPS súradnice:

N49.058426°, E20.184921°